رشد بی سابقه Fantom

رشد بی سابقه Fantom

رشد بی سابقه Fantom

فانتوم Fantom با افزایش ۳۰ درصدی دیگر در قیمت خود، مسیر صعود خود را ادامه می دهد. این کوین رشد ۳۰۰۰ درصدی از اواخر سال گذشته داشته و حتی قطع شدن شبکه اخیر نیز نتوانست جلوی افزایش صعودی Fantom را بگیرد.

 پلتفورم قرار داد هوشمند غیرمتمرکز فانتوم (FMT) با وجود قطع موقتی شبکه که باعث شد زنجیره بلوک به مدت هفت ساعت متوقف شود، به افزایش ۵۰ درصدی خود در روز دوشنبه ادامه داد.

 اما Fantom در تاریخ ۲۵ فوریه دچار خاموشی مختصر شد و تولید بلوک متوقف شد، زیرا دو اعتبار سنج سرعت انتشار را کاهش دادند. Fantom زنجیره بلوکی Proof-of-Stake است که در آن ۳۹ گره اعتبارسنج از طرف سهام‌داران بر ایجاد بلوک نظارت می‌کنند. دو اعتبار سنج مورد بحث نمایانگر یک سوم FTM موجود در پلتفورم هستند.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.