disclaimer (سلب مسئولیت)


ما هیچ مسئولیتی در قبال سرمایه گذاری شما نداریم!

مطالب و نکاتی که در زیر آورده شده را حتما مطالعه کنید تا درآینده دچار مشکل نشوید.
توجه: بدون شک و تردید حتماً هر روز موجودی بالانس اکانت خود را از سایت های اینترنتی برداشت کنید چون هر لحظه احتمال اسکم شده وجود دارد.

« بر کسی پوشیده نیست که هر نوع سرمایه گذاری و فعالیت کاری اعم از اینترنتی و غیراینترنتی همواره با ریسک همراه بوده، بنابراین با دقت کامل و در کمال صحت عقل، بررسی و انتخاب کنید و تصمیم نهایی خود را برای شروع کار بگیرید. »

عدم اجبار به سرمایه گذاری

ما برای کسب سود از زیرمجموعه‌ها کسی را اجبار به سرمایه‌گذاری نخواهیم کرد. لذا تصمیم فعالیت در سایت های معرفی شده و سود و ضرر شما در این گونه سایت ها برعهده خود شما کاربران خواهد بود و تیم وست ایران هیچ مسئولیتی در این مورد قبول نخواهد کرد.

حتماً به نکات نیز به دقت توجه کنید!!

  • برای سرمایه‌گذاری هیچ وقت مخارج زندگی روزانه خود را وارد این کار نکنید.
  • برای جورکردن سرمایه اولیه هیچگاه اقدام به فروش اموال و دارایی‌های خود نکنید.
  • درست است که ریسک کردن باعث موفقیت خواهد شد ولی هیچ وقت با تمام دارایی‌های خود ریسک نکنید. هیچ گاه
  • بیشتر از ۳۰% سرمایه خود را وارد سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک اینترنتی نکنید.
  • رویا و آرزوی یه شبه پولدار شدن را به کمک سایتهای سرمایه گذاری اینترنتی نداشته باشید. چون داشتن طمع باعث میشود که در یک لحظه تصمیمی نادرست بگیرید.
  • اگر پول زیادی را میخواهید در سایتهای اینترنتی سرمایه کنید هیچ وقت کل سرمایه را در یک سایت واریز نکنید! سرمایه خود در بین چندین سایت فعال و معتبر پخش کنید.
  • اگر سایتی سود شما را واریز کرد دلیلی بر واریز دوباره سود به شما ندارد. برای سرمایه‌گذاری دوباره، سایت باید یک بار دیگر مورد بازبینی قرار بگیرد.
  • چنانچه به هر دلیلی فکر میکنید که نمیتوانید ریسک این کار را بپذیرید از هر گونه سرمایه گذاری اینترنتی در سایت های معرفی شده جداً خودداری کنید.