آندریاس_آنتونوپولوس

آندریاس آنتونوپولوس – نویسنده حوزه‌ی ارزهای دیجیتال

آندریاس آنتونوپولوس – نویسنده حوزه‌ی ارزهای دیجیتال

پذیرش بیت کوین به عنوان ارز جهانی با سرعت پیوسته‌ای اتفاق نخواهد افتاد اما این ارز دیجیتال، در دوران بحران گزینه بهتری نسبت به ارزهای رایج (فیات) که توسط دولت‌های فاسد مورد سوءاستفاده قرار گرفته، محسوب می‌شود. با پیشرفت‌های در ...