آگاهی_از_بیت_کوین

Horizon Labs می گوید: CBDC ها می توانند آگاهی از بیت کوین را افزایش دهند

Horizon Labs می گوید: CBDC ها می توانند آگاهی از بیت کوین را افزایش دهند

ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در سال 2020 در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفت زیرا همه بزرگترین اقتصادهای جهان به فکر تولید پول دیجیتالی خود بودند. اما اگر هر کشوری با برنامه های خاص خود روبرو شود CBDC چگونه بر ...