آی_سی_تاو

white paper چیست ؟

white paper چیست ؟

هر یک از پیشنهادات اولیه سکه (ICO) در بازار برای تبدیل شدن به یک کمپین موفق به یک مقاله سفید نیاز دارد. کاغذ سفید سندی است که شامل طرح کلی از مشکلی است که پروژه به دنبال حل آن است ...