اخبار

رشد ارزش کل قفل شده در بازارهای مالی غیرمتمرکز دیفای

رشد ارزش کل قفل شده در بازارهای مالی غیرمتمرکز دیفای

پس از سقوط اخیر بازار که صعود سرسام‌آور اکوسیستم ارزهای دیجیتال را قطع کرد، سیستم‌های مالی غیر متمرکز DeFi بهبود خوبی را شاهد بود که نمود آن در ارزش کل قفل شده TVL خود را نشان داد. براساس داده‌های DeFiPulse ...

اتریوم در کنترل خرس‌ها باقی می‌ماند تا زمانی که به قدرت بالا برسد

اتریوم در کنترل خرس‌ها باقی می‌ماند تا زمانی که به قدرت بالا برسد

اتریوم: امروز شاهد یک جهش شدید از پایین ترین سطح خود بوده است، در حالی‌که گاوها و خرس‌ها همچنان درگیر نبردی داغ برای کنترل روند میان مدت خود هستند. این روند در حال حاضر تا حدودی نامشخص است، زیرا اتریوم ...