ارسال_رزومه

پروژه DEHR چیست؟

پروژه DEHR چیست؟

پروژه DEHR اولین متاورس شغلی جهان است. یک شبکه اجتماعی انقلابی که برای اطاعات کاربران ایجاد شده کاربران این پروژه می‌توانند با قرار دادن رزومه خود و ارتباط گرفتن با افراد دیگر (ایجاد شبکه) و تعامل با دیگران از طریق ...