انواع_الگوریتم_بلاکچین

انواع الگوریتم در شبکه‌های بلاکچین

انواع الگوریتم در شبکه‌های بلاکچین

الگوریتم، دستورالعمل‌هایی است که به صورت گام به گام منجر به حل مسئله می‌شود. هر چقدر این دستورالعمل ها پیچیده‌تر باشند دستگاه‌های پیشرفته‌تری برای انجام آنها مورد نیاز است. انواع الگوریتم های بلاکچین : 1. اثبات کار یا (POW) : ...