اکوسیستم_مرتبط_با_رمزارز

ویزا می‌خواهد اکوسیستم رمزارزی خود را بسازد

ویزا می‌خواهد اکوسیستم رمزارزی خود را بسازد

ونزانت پرابو - Vasant Prabhu، مدیر ارشد مالی ویزا، اخیراً در مصاحبه‌ای با CNBC گفت این شرکت خدمات مالی اعتباری جهانی، می‌خواهد اکوسیستم مرتبط با رمزارزهای خودش را بسازد: "ما می‌خواهیم کارهای زیادی انجام دهیم تا اکوسیستمی ایجاد کنیم که ...