باج_افزار

باج‌افزار (Ransomware) چیست؟

باج‌افزار (Ransomware) چیست؟

باج افزار ها یا Ransomware را می‌توان نوعی از فایل‌های مخرب قلمداد کرد که اطلاعات سیستم هدف را رمز (Encrypt) می‌کنند تا قربانی نتواند به اطلاعات خودش دست پیدا کند. عموما بعد از رمز شدن تمام اطلاعات قربانی، مهاجم درخواست ...

مدیر سابق امنیت سایبری ایالات متحده: باج افزار کریپتو، لگام گسیخته شده است.

مدیر سابق امنیت سایبری ایالات متحده: باج افزار کریپتو، لگام گسیخته شده است.

 کریستوفر کربز، عضو برتر سابق امنیت سایبری ، می‌گوید Ransomware یا باج‌افزار چیزی است که هر آمریکایی معمو‌لی‌ای نگران آن است. این مسئول پیشین وزارت امنیت داخلی، روز گذشته در مصاحبه ای خواستار نظارت بیشتر دولت بر رمزارزهای پایه شد. ...