بانک_مرکزی_روسیه

بانک روسیه از بورس اوراق بهادار می خواهد شرکت های مرتبط با رمزنگاری را لیست نکنند

بانک روسیه از بورس اوراق بهادار می خواهد شرکت های مرتبط با رمزنگاری را لیست نکنند

توصیه های جدید بورس سهام بانک روسیه در مورد ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال مجاز صادر شده در روسیه اعمال نمی شود. از آنجا که شرکتهای ارز رمزنگاری جهانی به طور فزاینده ای به عمومی شدن فکر می کنند، ...