بررسی_فعالیت_کاربران

بانک مرکزی آرژانتین تحقیقات در مورد کاربران بانکی که در حوزه ارزهای دیجیتال فعالند را آغاز کرده است

بانک مرکزی آرژانتین تحقیقات در مورد کاربران بانکی که در حوزه ارزهای دیجیتال فعالند را آغاز کرده است

بانک مرکزی جمهوری آرژانتین - BCRA، از بانک‌های عامل تحت صلاحیت خود خواسته است مشخصات کلیه مشتریان خود را که با ارزهای دیجیتال معامله و تراکنش انجام داده‌اند را تهیه و ارائه نمایند. طبق پیامی که در حساب توییتری یک ...