بلاکچین_سولانا

پروژه MERCURIAL چیست؟

پروژه MERCURIAL چیست؟

پروژه MERCURIAL در حال ساخت پلتفرمی برای دیفای است که از توکن‌های استیبل استفاده می‌کنند و ابزارهای مختلفی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد تا به آنها کسب سود نمایند از روش‌هایی که این پروژه در پیش گرفته است تامین ...

پروژه SOLANA چیست ؟

پروژه SOLANA چیست ؟

شخص اول پروژه بلاکچین سولانا آناتولی یاکونکو نام دارد که مدیر عامل شرکت و خالق بلاچین می‌باشد. این شخص قبلاً توسعه سیستم‌عامل‌های کوالام و سیستم‌های غیر متمرکز در دراپ‌باکس را نیز برعهده داشته. هم اکنون این شخص در حال توسعه ...