به_عنوان_اپراتور_گره_کانال_اصلی

ubisoft غول بازی های کامپیوتری به عنوان اپراتور nodeکانال اصلی به Aleph.im می پیوندد

ubisoft غول بازی های کامپیوتری به عنوان اپراتور nodeکانال اصلی به Aleph.im می پیوندد

همانطور که Cointelegraph گزارش داده بود، Aleph.im تنها شرکت بلاکچین بود که در ششمین آزمایشگاه سالانه کارآفرینان Ubisoft شرکت کرد که از ماه مه آغاز به کار کرده است. سازنده فرانسوی بازی ویدئویی Ubisoft با پیوستن به شبکه Aleph....