تحول_دیجیتال

سومین بانک بزرگ کره جنوبی وارد بحث نگهداری ارز های دیجیتال میشود

سومین بانک بزرگ کره جنوبی وارد بحث نگهداری ارز های دیجیتال میشود

شرکت های مالی در اصلی کره جنوبی با استفاده از Shinhan Bank ، یکی از بزرگترین بانکهای تجاری این کشور با سرمایه گذاری استراتژیک سهام عدالت در (Digital Asset Trust (KDAC ، به صنعت بازداشت یا نگهداری دارایی های دیجیتال ...