جایپور

افتتاح بانک ارز دیجیتال فیزیکی در هند

افتتاح بانک ارز دیجیتال فیزیکی در هند

یونیکاس ، در سرمایه گذاری مشترک بین پلت فرم بانکی رمزنگاری آنلاین Cashaa و انجمن تعاونی اعتبار متحد متحده ، آنچه را به عنوان "اولین شعبه بانکداری رمزنگاری فیزیکی جهان" توصیف کردند را در جایپور هند راه اندازی کرد. طبق ...