خرید_و_فروش_سهام_شرکت_های_آمریکایی

امکان خرید و فروش سهام شرکت‌های آمریکایی به پروتکل سینتتیکس-Synthetix افزوده شد

امکان خرید و فروش سهام شرکت‌های آمریکایی به پروتکل سینتتیکس-Synthetix افزوده شد

سینتتیکس-Synthetix که پلتفورم ساخت و خرید و فروش دارایی‌های مصنوعی در فضای دیفای است، سهام برترین شرکت‌های آمریکایی را به پروتکل خود اضافه کرد. این شرکت یکی از پیشتازان حوزه امور مالی غیر متمرکز، دیفای، است و اخیرا امکان معامله ...