خسرو_شاهی

شرکت Uber خبر از ارائه پذیرش کریپتو داد.

شرکت Uber خبر از ارائه پذیرش کریپتو داد.

دارا خسروشاهی مدیرعامل ایرانی شرکت Uber در مصاحبه خود در شبکه CNBC گفت که پروژه پذیرش ارزهای دیجیتال در حال بررسی است تا مشتریان بتوانند به عنوان یک گزینه پرداخت از آن استفاده کنند. او اعلام کرد که اگر این ...