دارایی_غیر_عقلانی

مدیریک شرکت سرمایه گذاری انگلیسی می گوید: بیت کوین یک دارایی غیرعقلانی است که هنوز منطقی است

مدیریک شرکت سرمایه گذاری انگلیسی می گوید: بیت کوین یک دارایی غیرعقلانی است که هنوز منطقی است

رئیس یک شرکت سرمایه گذاری انگلیسی می گوید بیت کوین (BTC) یک دارایی به ظاهر "غیرعقلانی" است - اما پس از اینکه سودآوری حرکت قیمت زمستان این رمزارز همچنان منطقی به نظر می رسد. شرکت وی ،شرکت سرمایه گذاری روفر ...