درآمد_800_ممیلیون_دلاری

ماینر‌های Ethereum در ژانویه ۸۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کردند

ماینر‌های Ethereum در ژانویه ۸۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کردند

ماینر‌های Ethereum در ژانویه 800 میلیون دلار درآمد کسب کردند. در ژانویه 2021، درآمد حاصل از استخراج Ethereum به بالاترین رکورد خود رسیده است. ماینر‌های اتریوم در ژانویه در مجموع 800 میلیون دلار درآمد کسب کردند و توانستند به بالاتر ...