رابرت_شیلر

رابرت شیلر – برنده نوبل اقتصاد

رابرت شیلر – برنده نوبل اقتصاد

حباب بیت کوین به معنای فرارسیدن زمان ترکیدن و از بین رفتن این ارز دیجیتالی نیست. بیت کوین نمونه دیگری از رفتار مدگرایانه‌ انسان است؛ چراکه در حال حاضر خرید آن هزینه زیادی می‌طلبد. فراتر از شایستگی ایده‌ اولیه آنها ...