ریسک_پذیر

انواع سرمایه گذاران بر مبنای میزان تحمل ریسک

انواع سرمایه گذاران بر مبنای میزان تحمل ریسک

انواع سرمایه گذاران بر مبنای میزان تحمل ریسک به ترتیب به شرح زیر میباشد. ریسک‌گریز ریسک‌پذیر ریسک خنثی ریسک گریز : این افراد بیشتر به سرمایه‌گذاری در مواردی که بازدهی مطمئن داشته‌ باشند علاقه‌مند هستند و از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ...