ریچارد_برنسون

رئیس و بنیان‌گذار گروه شرکت‌های ویرجین می گوید

رئیس و بنیان‌گذار گروه شرکت‌های ویرجین می گوید

ریچارد برنسون، تاجر انگلیسی و سرمایه‌گذاری است که معروفیتش بیش‌تر به خاطر تاسیس گروه ویرجین است. برنسون هفدهمین فرد ثروتمند بریتانیا است و دارایی‌هایش بیش از ۴/۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود. او در رابطه با بیت کوین می‌گوید: صنعت بزرگی به وجود ...