رییس_جمهور_ایران

ایران به دلیل استخراج رمزنگاری و گرمای تابستان، صادرات برق را متوقف می کند

ایران به دلیل استخراج رمزنگاری و گرمای تابستان، صادرات برق را متوقف می کند

چالش ایران با افزایش روزافزون مصرف برق به اوج جدیدی رسیده است و این کشور را به سمت توقف صادرات برق سوق داده است. ابوزر صالحی ، مدیر کل شرکت توزیع برق ایران (تووانیر)، در تلویزیون دولتی اعلام کرد که ...