سیستم_های_غیر_متمرکز

پروژه SOLANA چیست ؟

پروژه SOLANA چیست ؟

شخص اول پروژه بلاکچین سولانا آناتولی یاکونکو نام دارد که مدیر عامل شرکت و خالق بلاچین می‌باشد. این شخص قبلاً توسعه سیستم‌عامل‌های کوالام و سیستم‌های غیر متمرکز در دراپ‌باکس را نیز برعهده داشته. هم اکنون این شخص در حال توسعه ...