شبکه

فروش OMG Rallies به مالک جدید

فروش OMG Rallies به مالک جدید

OMG Rallies به عنوان شبکه OMG به یک مالک جدید فروخته شده است شبکه OMG - مجری توکن OMG مبتنی بر (Ethereum (ETH) (OmiseGo سابق) - صاحب جدیدی دارد ، اخباری که در 24 ساعت گذشته قیمت توکن را تقریباً ...