شبکه_های_بلاکچین

پروژه IRIS Network چیست؟

پروژه IRIS Network چیست؟

پروژه IRIS Network به منظور ارتقای فناوری بلاکچینی فعلی به وجود آمده است و این امکان را ایجاد می‌کند که هزاران و میلیونها شغل کوچک و متوسط و حتی ارائه دهندگان مشاغل آزاد مستقل بتوانند خدمات خود را بر شبکه‌های ...