شورای_ثبات_مالی

یک مقام حزب حاکم ژاپن می‌گوید تصویر کامل “ین دیجیتال” در سال ۲۰۲۲ آشکار خواهد شد

یک مقام حزب حاکم ژاپن می‌گوید تصویر کامل “ین دیجیتال” در سال ۲۰۲۲ آشکار خواهد شد

در حالی که ایالات متحده بحث دلار دیجیتال و چین ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را بررسی می‌کنند، CBDC ژاپن، که ین دیجیتال شناخته نیز شده، به تحقق آن نزدیک می‌شود. هیدکی مورایی-Hideki Murai، عضو حزب لیبرال دموکرات حاکم ژاپن، ...