صرافی_بیتهامب

قوانین جدید کره جنوبی مبنی شفافیت فعالیت در حوزه رمزارزها

قوانین جدید کره جنوبی مبنی شفافیت فعالیت در حوزه رمزارزها

بنا به قوانین جدید کره جنوبی مبنی شفافیت فعالیت در حوزه رمزارزها، که در آینده‌ای نزدیک اجرایی خواهد شد پلتفورم‌های صرافی‌های رمزارزی در کره جنوبی ملزم هستند تا کارمندان خود را از فعالیت در این پلتفورم‌ها منع کنند. در همین ...