صرافی_hoo

پروژه Polkalokr چیست ؟

پروژه Polkalokr چیست ؟

 این پروژه Polkalokr اولین پلتفرم است که به صورت مولتی چین ( MULTI-CHAIN ) برای قفل و نگهداری داراییهای دیجیتال عمل می‌کند آن هم با رعایت کامل حریم خصوصی ( برای افراد شخصی ) که در هر زمینه‌ای از دنیای ...