علم_اقتصاد

اثر شبکه ای چیست ؟ (آموزش کوتاه)

اثر شبکه ای چیست ؟ (آموزش کوتاه)

در علم اقتصاد و کسب‌وکار، اثر شبکه‌ای تأثیری ست که یک استفاده‌کننده از یک کالا یا خدمات، بر ارزش آن دارد. وقتی اثر شبکه‌ای وجود داشته باشد، ارزش یک محصول یا خدمت به تعداد استفاده‌کنندگان آن بستگی دارد مثال اثر ...