قرارداد

قرارداد هوشمند (Smart Contract) چیست؟

قرارداد هوشمند (Smart Contract) چیست؟

قراردادهای هوشمند تقریباً به بخشی جدایی ناپذیر از "پیشنهاد بلاکچین" در کنار ارزهای رمزپایه تبدیل شده اند. با این حال ، ما در یک شرایط عجیب و غریب به سر می بریم که در آن توانایی واقعی قراردادهای هوشمند را ...

سرمایه گذاری مضاربه ای چیست ؟

سرمایه گذاری مضاربه ای چیست ؟

مضاربه قراردادی است که میان عامل و صاحب سرمایه ( مالک ) بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به تجارت پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود ...