مارک_کیوبان

مارک کیوبن (Mark Cuban) – کار آفرین و سرمایه دار آمریکایی

مارک کیوبن (Mark Cuban) – کار آفرین و سرمایه دار آمریکایی

یک میلیاردر دیگر از دوج کوین تمجید کرد: بهترین ابزار برای یادگیری عرضه و تقاضا است. مارک کوبان (Mark Cuban)، کارآفرین و سرمایه‌گذارِ میلیاردر آمریکایی، دوج کوین را ارزان‌ترین ابزار آموزشی برای فراگیری رابطه عرضه و تقاضا در بازار توصیف ...