مالیات_20_درصدی

کره جنوبی مالیات ۲۰ درصدی برای استخراج‌ کنندگان رمزارزها وضع می‌کند

کره جنوبی مالیات ۲۰ درصدی برای استخراج‌ کنندگان رمزارزها وضع می‌کند

براساس گزارش دونگا - Donga، استخراج‌ کنندگان رمزارز در کره جنوبی ملزم به پرداخت مالیات برای فعالیت‌های خود می‌شوند. مقامات وزارت برنامه‌ریزی و بودجه کره جنوبی قانون جدیدی را وضع کرده‌اند که به‌ موجب آن مالیاتی ۲۰ درصدی به تمام ...