وزارت_امنیت_داخلی

مدیر سابق امنیت سایبری ایالات متحده: باج افزار کریپتو، لگام گسیخته شده است.

مدیر سابق امنیت سایبری ایالات متحده: باج افزار کریپتو، لگام گسیخته شده است.

 کریستوفر کربز، عضو برتر سابق امنیت سایبری ، می‌گوید Ransomware یا باج‌افزار چیزی است که هر آمریکایی معمو‌لی‌ای نگران آن است. این مسئول پیشین وزارت امنیت داخلی، روز گذشته در مصاحبه ای خواستار نظارت بیشتر دولت بر رمزارزهای پایه شد. ...