پرداخت_بدهی_تلگرام

تقاضای سرمایه گذاران عصبانی از تلگرام : فروش و پرداخت بدهی برای ICO ناموفق

تقاضای سرمایه گذاران عصبانی از تلگرام : فروش و پرداخت بدهی برای ICO ناموفق

سرمایه گذاران ناراضی در عرضه اولیه رمز ارز تلگرام (ICO) ناموفق می گویند که پاول دوروف ، موسس تلگرام باید سهام خود را در این شرکت بفروشد تا بدهی خود را به سرمایه گذاران این پروژه پرداخت کند. سرمایه گذاران ...