پروتکل_انسان

پروژه HUMAN PROTOCOL  چیست ؟

پروژه HUMAN PROTOCOL چیست ؟

Human protocols  یک پروژه است که با هدف ایجاد نحوه جدید همکاری بین انسان و ماشین به وجود آمده است. در واقع روشهایی را مشخص می‌کند که ماشین‌ها بدون کمک انسان نمی‌توانند به آنها پاسخ بدهند. از دیگر کارهایی که ...