پروژه_eternity_chain

پروژه ETHERNITY چیست ؟

پروژه ETHERNITY چیست ؟

پروژه EYHERNITY دو هدف را به طور موازی و کنار هم دنبال می‌کند : 1. اهداف خیرخواهانه. 2. اهداف مبتنی بر آثار هنری و NFT. این پروژه قصد دارد از طریق همکاری با افراد سرشناس موسیقی سرگرمی نقاشی و غیره ...