پروژه_SELFKEY_چیست

پروژه SELFKEY چیست ؟

پروژه SELFKEY چیست ؟

پروژه SELFKEY به روی بلاکچین اتریوم ایجاد شده و هدف آن ایجاد بستری برای به وجود آوردن هویت دیجیتال قابل کنترل است. این پروژه اجازه می‌دهد که افراد بر هویت دیجیتال خود بیفزایند و کم کنند و هرگونه سند و ...