پروژه_stone_چیست

پروژه STON چیست ؟

پروژه STON چیست ؟

هدف اصلی این پروژه این است که استخرهای دارایی افراد مختلف به گونه‌ای مدیریت شود تا بازدهی به حداکثر برسد و سرمایه کاربران تا حد بسیار بالایی امن باشد. این موضوع سبب جذب کاربرانی می‌شود که نمی‌توانند استراتژی مناسبی در ...