پَنترا_کپیتال

دن مورهد – مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری پَنترا کپیتال

دن مورهد – مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری پَنترا کپیتال

ارزش بازار ارز دیجیتال حداقل ۴ تریلیون دلار خواهد بود و احتمال دارد تا ۴۰ تریلیون دلار نیز افزایش یابد ، بازاری که ۴۰۰ میلیارد دلار ارزش داشته باشد به دست فراموشی سپرده نخواهد شد و این اعداد کاملاً قابل ...