پیتیر_تیل

پیتر تیل(Peter Thiel) – بنیانگذار پی پال

پیتر تیل(Peter Thiel) – بنیانگذار پی پال

پی پال اهدفی را برای ایجاد ارز جدید داشت. اما در این امر شکست خوردیم و فقط یک سیستم پرداخت جدید ایجاد کردیم. من فکر می کنم بیت کوین در سطح یک ارز جدید بسار موفق شده است اما سیستم ...