کامران_انصاری

برگزاری دوره های آنلاین معامله گر آلفا توسط استاد کامران انصاری

برگزاری دوره های آنلاین معامله گر آلفا توسط استاد کامران انصاری

⭐برگزاری دوره های آموزشی با نام معامله گر در 3 سطح مقدماتی آلفا ،سطح متوسطه دوره و سطح تکمیلی تحلیل بنیادی در بازار بورس و فارکس توسط استاد کامران انصاری به صورت آنلاین برگزار خواهد شد که در ادامه توضیحات ...