کاهش_هزینه_کارمزد

اتریوم در یک تقاطع:  آشفتگی جامعه اتریوم در مورد هزینه‌های پاداش ماینرها

اتریوم در یک تقاطع: آشفتگی جامعه اتریوم در مورد هزینه‌های پاداش ماینرها

همان ‌طور که پیش‌تر در خبرها گفته شد طرح EIP-1559 یک ارتقا شبکه برای کاهش هزینه کارمزد تراکنش‌های شبکه اتریوم است که در نتیجه این پیشنهاد، بسیاری انتظار دارند مقیاس پذیری موجود اتریوم، کارمزدهای معامله تا حد زیاد و سود ...