کاکپیوتر_های_کوانتومی

پروژه CellFrame چیست ؟

پروژه CellFrame چیست ؟

شبکه CellFrame بلاکچینی را به وجود آورده که بنا به گفته‌های خودشان نسبت به کامپیوترهای کوانتومی بسیار مقاوم است. این شبکه به عنوان لایه سطح 0 برای بلاکچین‌ها و سیستم‌های توزیع شده طراحی شده و تمرکز آن بر تسهیل انتقال ...