کجلس_شورای_اسلامی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: برخی در به دنبال ایجاد نارضایتی اجتماعی هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: برخی در به دنبال ایجاد نارضایتی اجتماعی هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: برخی در بانک مرکزی با انسداد سایت‌های داخلی رمزارزی دنبال ایجاد نارضایتی اجتماعی هستند. فدا‌حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به وضعیت ...