کراس_چین

پروژه PROSTARTER چیست؟

پروژه PROSTARTER چیست؟

پروژه PROSTARTER پلتفرم دیفای است که به صورت کراس چین عمل می‌کند و به صورت جامعه محور می‌باشد یعنی کنترل اهداف و تصمیمات و اتفاقات آتی بر این پروژه در اختیار کاربران است. اهداف متفاوتی این پروژه دارد و یکی ...

پروژه HUMAN PROTOCOL  چیست ؟

پروژه HUMAN PROTOCOL چیست ؟

Human protocols  یک پروژه است که با هدف ایجاد نحوه جدید همکاری بین انسان و ماشین به وجود آمده است. در واقع روشهایی را مشخص می‌کند که ماشین‌ها بدون کمک انسان نمی‌توانند به آنها پاسخ بدهند. از دیگر کارهایی که ...