کره_جنوبی

قوانین جدید کره جنوبی مبنی شفافیت فعالیت در حوزه رمزارزها

قوانین جدید کره جنوبی مبنی شفافیت فعالیت در حوزه رمزارزها

بنا به قوانین جدید کره جنوبی مبنی شفافیت فعالیت در حوزه رمزارزها، که در آینده‌ای نزدیک اجرایی خواهد شد پلتفورم‌های صرافی‌های رمزارزی در کره جنوبی ملزم هستند تا کارمندان خود را از فعالیت در این پلتفورم‌ها منع کنند. در همین ...

کره جنوبی مالیات ۲۰ درصدی برای استخراج‌ کنندگان رمزارزها وضع می‌کند

کره جنوبی مالیات ۲۰ درصدی برای استخراج‌ کنندگان رمزارزها وضع می‌کند

براساس گزارش دونگا - Donga، استخراج‌ کنندگان رمزارز در کره جنوبی ملزم به پرداخت مالیات برای فعالیت‌های خود می‌شوند. مقامات وزارت برنامه‌ریزی و بودجه کره جنوبی قانون جدیدی را وضع کرده‌اند که به‌ موجب آن مالیاتی ۲۰ درصدی به تمام ...