گره

دفتر کل توزیع شده یا Distributed Ledger چیست؟

دفتر کل توزیع شده یا Distributed Ledger چیست؟

در گذشته های دور و همزمان با پیدایش پول و نیاز به حسابرسی بخشی از مردم اطلاعات تراکنش ها را در دفتری به نام دفترکل ثبت و نگهداری می‌کردند. نیاز به حسابرسی باعث ایجاد دفتر ثبت تراکنش‌های مالی یا همان ...