گوگل

دکتر اریک اشمیت مدیرعامل سابق گوگل

دکتر اریک اشمیت مدیرعامل سابق گوگل

ارزدیجیتال (بیت کوین) بیت کوین یک دستاورد کریپتوگرافیک ارزنده است و ایجاد چیزی که در دنیای دیجیتال قابل تقلید نباشد ارزش بسیار زیادی دارد. این فناوری برای بسیاری از برنامه های رایانه ای سودمند است....